Burnie
United Kingdom (Great Britain)
 
 
⎾                                                                                                             ⏋
⠀⠀⠀⠀W⠀ᴇ⠀ʟ⠀ᴄ⠀ᴏ⠀ᴍ⠀ᴇ⠀⠀ᴛ⠀ᴏ⠀⠀ᴍ⠀ʏ⠀⠀ᴘ⠀ʀ⠀ᴏ⠀ғ⠀ɪ⠀ʟ⠀ᴇ
                            ⠀⠀ˢ⠀ᵉ⠀ⁿ⠀ᵈ⠀⠀⠀ᵀ⠀ʳ⠀ᵃ⠀ᵈ⠀ᵉ⠀⠀⠀ᴼ⠀ᶠ⠀ᶠ⠀ᵉ⠀ʳ⠀ ⎿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        E⠀ʟ⠀ᴇ⠀ᴄ⠀ᴛ⠀ʀ⠀ɪ⠀ᴄ⠀ɪ⠀ᴀ⠀ɴ                               ⏌
Currently In-Game
Make it indie!
Artwork Showcase
­
2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌⠀ɪ⠀ɴ⠀ғ⠀ᴏ⠀ʀ⠀ᴍ⠀ᴀ⠀ᴛ⠀ɪ⠀ᴏ⠀ɴ⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SᴛᴇᴀᴍRᴇᴘ Dᴏɴᴀᴛᴏʀ ᴛɪᴇʀ ᴠ [steamrep.com]⠀⠀⠀
Items Up For Trade
11,642
Items Owned
20
Trades Made
5,648
Market Transactions

Recent Activity

16.1 hrs on record
Currently In-Game
500 XP
16.1 hrs on record
last played on 8 Jul
16.1 hrs on record
last played on 8 Jul
500 XP
Comments
laxity 2 hours ago 
you buy pins from assdasdas right?
Viwu's Level Service 10 hours ago 
*BEEP BEEP* Card sets delivery :3 - Have a lovely day! <3 ^.^
Viwu's Level Service #5 15 hours ago 
*BEEP BEEP* Card sets delivery :3 - Have a lovely day! <3 ^.^
✘ Mjaueritz 5 Jul @ 9:55pm 
29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.
✘ Mjaueritz 5 Jul @ 9:55pm 
24 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt.
26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»
✘ Mjaueritz 5 Jul @ 9:55pm 
16 Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. 17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, 18 til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
20 Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. 22 Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden.» 23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.